התעללות והזנחת ילדים

פירושה לא לטפל בהם כראוי.פירושה להיות מואשם בפשיעה  . התעללות בילדיך פירושה לגרום להם סבל או כאב. הזנחת ילדיךמדריך זה מסביר מה קורה אם אתה עומד לדין בגין התעללות בילדיך או הזנחתם. העמדה לדין