תמיכה כספית בילד

העלון הזה יעסוק בשאלות אשר להורה ללא משמורת על הילד יש לגבי תמיכה
 כספית בילד. המידע המפורט בעלון זה יכול לסייע גם להורה בעל המשמורת על